Què és Sealight?

SEALIGHT té un format de prova cicloturista individual.

Una prova tipus raid de bicicleta de muntanya per etapes.

Informació important

 1. Sealight Camí de Llum: Dos etapes (Cadaqués-Colliure 70 km) i (Colliure-Cadaqués 74 km)
 2. Cadaqués – Cotlliure: Una etapa, 70 km.
 3. Cotlliure- Cadaqués: Una etapa, 74 km
 4. Banyuls -Cotlliure: Mitja etapa, 30 km
 5. Portbou – Cadaqués: Mitja etapa, 40 km

Els participants estan subjectes en tot moment al codi de la circulació ja que el recorregut està obert al trànsit motoritzat. A més, han de respectar qualsevol reglamentació particular dels espais i llocs visitats.

Poden coincidir amb vianants, ciclistes o genets, i trobar-se bestiar i animals, sent de la màxima importància respectar en tot moment els drets de prioritat.

El participant és el responsable davant qualsevol autoritat del compliment d’aquest punt i el no respectar-los pot comportar la desqualificació directa per part de l’organització.

Us demanem que sigueu respectuosos amb el medi ambient, tenint en compte algunes indicacions com la de guardar els embolcalls de les barretes i gels energètics que consumiu, evitar derrapar als revolts i circular sempre pels camins marcats.

SEALIGHT consta de 2 etapes i uns 150 km de distància amb gairebé 4.500 m de desnivell acumulat.

Etapa 1: Cadaqués – Cotlliure 70 km

Etapa 2: Cotlliure – Cadaqués 74 km

1/2 Etapa: Banyuls – Cotlliure 30 km

1/2 Etapa: Portbou – Cadaqués 40 km

El seguiment del recorregut es realitza utilitzant la tecnologia GPS. Només en punts problemàtics o de potencial perill a criteri de l’organització, aquesta pot decidir de col·locar indicacions de suport.

SEALIGHT

Divendres 13: 

– 15h – 20h Recollida de dorsals a Cadaqués ( Sala Art i Joia, situada a la plaça Art i Joia de Cadaqués (Localització))

– 19h Briefing

Dissabte 14:

– 10h Sortida Cadaqués

– 10h Sortida Banyuls

– 15h Arribada primers corredors a Cotlliure

– Avituallaments productes de la terra

– Fira d’artesans i productes de la terra

Diumenge 15:

– Sortida de Cotlliure

– Sortida de Portbou

– Arribada primer participant a Cadaqués

La inscripció a SEALIGHT – CAMÍ dóna dret al participant a les següents prestacions:

 • Track SEALIGHT 2017
 • Perfils i mapes d’etapes
 • Dorsal
 • Regal de participació
 • Avituallaments durant l’etapa, i a l’arribada de cada etapa
 • Assistència mèdica i rescat durant les etapes
 • Punt de rentat de bicicletes al final de cada etapa
 • Bossa SEALIGHT pel transport d’equipatge entre Cadaqués i Cotlliure i viceversa
 • Possibilitat de deixar l’equipatge personal a Cadaqués durant l’estada a Cotlliure
 • Transport de la bossa SEALIGHT de vila a vila
 • Aparcament nocturn de bicicletes.

El registre a SEALIGHT – CAMÍ DE LLUM s’ha de fer a través de l’apartat corresponent al menú d’aquesta pàgina web, i implica la contractació del Pack Participant establint un contracte personal entre el participant i l’organització. Si el participant no pot assistir a l’esdeveniment, el contracte s’anul·la i es retornen els drets d’inscripció al participant, d’acord amb les condicions de cancel·lació incloses en aquest contracte (més informació aquí). El Pack Participant no es pot passar o vendre a una altra persona.

56
imgsealight1

L’organització estableix avituallaments sòlids i líquids al llarg i al final del recorregut. De totes maneres, tenint en compte l’exigent orografia en alguns trams, es recomana portar algun tipus de suplement i/o barretes energètiques de reforç.

El sopar no està inclòs. A cada punt d’etapa alguns restaurants ofereixen menús especials per al sopar dels ciclistes a preus variats.

L’allotjament no està inclòs en la inscripció. Els participants i possibles acompanyants han de reservar l’allotjament pel seu compte. Si ho desitgen, compten amb els serveis de Cycling No Limit Travel.

Un servei d’assistència mèdica està present al llarg de SEALIGHT. La seva missió és atendre el més ràpida i eficientment possible als accidentats o lesionats DURANT L’ ETAPA.

Un cop finalitzada l’etapa, el participant que necessiti atenció mèdica ha de ser atès pels serveis mèdics públics o privats del municipi. Cada participant ha de tenir la seva pròpia llicència ciclista que li cobrirà els costos mèdics generats en cas d’accident durant les etapes. Recomanem la contractació d’una assegurança que cobreixi la resta de costos (malaltia, lesions recurrents, etc.)

El transport de la bossa d’equipatge està inclòs en la inscripció. La bossa no pot pesar més de 15 kg.

.

SEALIGHT es caracteritza per la gran importància que dona als acompanyants dels participants.

Abans de l’esdeveniment es facilitarà als acompanyants informació sobre punts de pas on esperar i animar als seus familiars, amics i coneguts, així com de punts d’interès i llocs únics i emblemàtics de Camí de Llum, el territori per on es desenvolupa la prova (Cadaqués (Museu Dalí), Parc Natural de Cap de Creus, Sant Pere de Rodes, Port de la Selva, Llançà, Colera, Vall de Sant Quirze, Portbou, Espai Natural de l’Albera, Cervera, Banyuls, Port-Vendres, Cotlliure.

A més, des de l’organització s’oferiran activitats especials per als acompanyants, incloent un pack acompanyant amb activitats i obsequis.

foto4
foto6
foto5

Bases d’inscripció de SEALIGHT

SEALIGHT està oberta a practicants de ciclisme de muntanya amb un nivell de resistència i tècnica mitjana/alta. Els participants han de ser majors de 18 anys d’edat des del primer dia de la prova. La participació a SEALIGHT és individual, essent sempre recomanable rodar acompanyat.

Tot participant ha d’acceptar les normes generals i les instruccions compreses en el Reglament Particular de SEALIGHT, disponible al web oficial i seguir les orientacions i ordres donades pel personal de l’organització.

Totes les indicacions, instruccions o altres normes que conté la convocatòria i elements d’informació oficials de SEALIGHT constitueixen una obligació contractual per al participant.

Tot participant ha de formalitzar la inscripció via Internet des de la pàgina web oficial. La inscripció serà efectiva un cop s’hagin acceptat les bases d’inscripció i del reglament, i quan l’organització hagi rebut els drets d’inscripció.

A partir de l’1 de setembre, l’organització estableix una taxa de 10 Euros com a despeses de gestió per cada canvi en la inscripció d’un participant.

L’organització de SEALIGHT permet la cancel·lació de la inscripció dins dels següents períodes, amb les seves respectives condicions econòmiques:

 • Abans del 31 d’agost: retorn del 75% dels drets d’inscripció *.
 • Entre 1 de setembre i 4 d’octubre retorn del 50% dels drets d’inscripció *.
 • A partir del 5 d’octubre no es retornen els drets d’inscripció *.

*Important: En cas d’haver contractat i pagat serveis opcionals propis de l’organització, aquests es consideraran a tots els efectes i per aquest assumpte com “drets d’inscripció” i es regeixen pels mateixos períodes exposats en la política de cancel·lació.

No hi ha excepcions per raons mèdiques de lesions o malalties. En aquests casos pot ser possible passar la inscripció a l’any següent, sent aquesta decisió a discreció de l’organització i amb unes condicions especials.

L’organització pot cancel·lar la condició contractual d’inscripció d’un participant a SEALIGHT després de l’inici de l’esdeveniment si es donen els casos:

 1. Infracció de les normes i/o el reglament particular de l’esdeveniment.
 2. Omissió per part del participant d’observar instruccions de la direcció de l’esdeveniment o de personal de l’organització.
 3. Si el participant altera substancialment el compliment de les bases d’inscripció o el seu comportament no és conforme amb aquestes bases i el reglament particular.

En tots aquests casos, el participant té dret només a la devolució de l’import corresponent a l’estimació dels serveis no gaudits o consumits en el moment de produir-se l’extinció.

En el cas que no s’assoleixi el mínim necessari d’inscrits l’organització es reserva el dret d’anul·lar l’esdeveniment. Si aquesta circumstància es donés, es retornarà l’import íntegre de la inscripció. L’organització podria proposar una alternativa en forma d’un altre format d’esdeveniment als participants ja inscrits.

Si l’esdeveniment es cancel·la per circumstàncies de força major no atribuïbles a l’organització (risc d’incendi, condicions extremes meteorològiques, etc.), el participant no tindrà dret a cap devolució de la quota d’inscripció o a la compensació d’altres pèrdues com a despeses de viatge o allotjament. En aquest cas, l’organització no està obligada a proposar l’esdeveniment en unes altres dates.

Si el participant es retira de l’esdeveniment a causa d’una malaltia o qualsevol altre motiu no atribuïble a l’organitzador, o no utilitza els serveis a què dóna dret la inscripció, aquest no tindrà dret a cap devolució proporcional respecte als continguts del Pack Participant adquirit amb els drets d’inscripció o altres Serveis opcionals també adquirits o contractats.

Club Esportiu Bike Catalunya ostenta tots els drets de SEALIGHT. Aquest fet afecta a tot el que es refereixi a aspectes organitzatius, comercials i d’imatge en els quals té exclusivitat i preferència en el marc i entorn de l’esdeveniment, abans, durant i després d’aquest. Tenen per tant potestat i autoritat per decidir sobre aquestes matèries podent limitar la capacitat d’acció dels participants, així com d’organitzacions, professionals o empreses alienes a l’organització, si considera que va en contra de seus interessos.

Tot participant pel sol fet de formalitzar la seva inscripció a SEALIGHT dóna el seu consentiment a l’organització perquè utilitzi lliurement materials audiovisuals (fotografies i imatges) gravats durant l’esdeveniment en els quals es pugui reconèixer la seva persona, accedint per tant a la seva publicació i divulgació tant per part de l’organització com per part de mitjans externs a aquesta.

L’organització no es fa responsable del seguiment dels itineraris de SEALIGHT, més enllà del context mateix de la celebració de l’esdeveniment.

Les reclamacions compensatòries dutes a terme contra l’organitzador, indistintament quin sigui el motiu, estan excloses. Això no s’aplicarà si l’organitzador, els seus representants legals o els seus assistents han actuat amb intenció o amb vulgar negligència en l’execució de les seves responsabilitats o si l’organitzador és degudament considerat responsable a causa de danys justificables resultants de lesions contra la vida, cos o salut d’una persona o la infracció d’obligacions contractuals essencials.

Un cop realitzada i confirmada la inscripció, el participant certifica que ha llegit, coneix i entén les normes i el reglament particular de l’esdeveniment i ho respecta. Fa constar expressament amb la seva inscripció que participa en aquest esdeveniment sota el seu propi risc i que esta assegurat/ada en cas d’accident o de responsabilitat civil.

De la mateixa manera, manifesta que en iniciar l’esdeveniment no presenta cap problema de salut ni té un historial incompatible i en cas de patir-los, certifica que prendrà les mesures necessàries.

Està d’acord amb que l’organització pugui utilitzar les seves dades personals incloent l’adreça de correu electrònic facilitada amb efectes organitzatius de SEALIGHT i per enviar més informació relativa a l’esdeveniment, incloent la de col·laboradors i patrocinadors.

Qualsevol reclamació del participant a l’organitzador, sense considerar el terreny i procediments jurídics, està subjecta a l’estatut de limitació d’un any després de la fi de la celebració de l’esdeveniment. La relació legal i contractual entre el participant i CLUB CICLISTA TRANSPYR ANAYET LATITUD NORD SL, estarà íntegrament subjecta a la llei espanyola. El lloc de jurisdicció és Girona (Catalunya).